NY VAKTMESTERTJENESTE

16.07.2019 11:33

Sameiet har etter tilbud fra flere vaktmesterfirmaer engasjert ISS til å forestå vaktmestertjenesten fra 15. juli d.å. og i en prøveperiode som varer frem til 30. april 2020.

ISS er en stor og anerkjent leverandør av tjenester til eiendomsbransjen. 

Vi har inngått en prøveavtale for å se hvordan dette kan tjene sameiet gjennom både sommer- og vintersesongen frem til våren 2020.

ISS har selv presentert sin driftsmodell og sin vaktmester: klikk her.

Vil du vite mer om ISS, kan du gå til:

https://www.no.issworld.com/forretningsomraader/Iss-eiendom

Dersom det er spørsmål fra seksjonseierne vedrørende vaktmesterdriften, skal disse stilles til styret, ikke til ISS.

 

DIVERSE INFORMASJON

Etter at brønnene for bergvarme ble etablert, har plenene foran midtblokken blitt sådd til. Styret har reklamert over dette arbeidet. Det er så mye stein i topplaget at det ikke er mulig å klippe gresset uten å skade maskinelt utstyr. Plenen skal renskes, påføres mer jord og såes på nytt. Dette vil ventelig skje primo august. Vi beklager at denne plenen vil være ustelt i lengre tid.

 

Etablering av bomstasjon vil ventelig skje i september. Det samme gjelder for en del asfaltering.

NB: Ønsker du elektronisk informasjon fra sameiet, må styret få din e-postadresse.

 

Vi ønsker alle seksjonseiere og beboere en fortsatt god sommer!

                                    

Med vennlig hilsen

for Styret

Alf-Erik Vollen