NYE UTENDØRS AVFALLSBEHOLDERE

05.06.2020 18:33

 

De nye avfallsbeholderne er nå endelig ferdig installert og er klare for å tas i bruk.

Det er gravd ned tre avfallsbeholdere utenfor hver av sameiets tre blokker. To av nedkastene er for å fjerne restavfall og plast, mens den tredje er kun til bruk for papir! Alle nedkastene er tydelig merket henholdsvis med "RESTAVFALL" og "PAPIR".

Søppelkassene som er brukt av beboerne i TB 8 - TB 14 vil en av de første dagene bli fjernet av kommunen. Det samme skjer med papirkontainerne ved inngangen til garasjen ved TB 6, den foran midtblokka ved TB 10, og den i bakken mellom TB 14 og TB 16.

                                         

Her følger noen enkle anvisninger om hvordn de skal brukes:

  1. Avfallssjaktene i oppgangene lukkes og stenges fredag 5. juni. Etter den dagen skal alt avfall kastes i de nye beholderne som er plassert utendørs foran hver blokk.
  2. Papiravfall kastes i beholder merket "Papir" og restavfall kastes i beholder merket "Restavfall". Restavfall inkluderer både grønne poser (Matavfall) og grønne poser (Plast).
  3. Alt avfall av glass og/ eller metall skal kastes i egen beholder på samme måte som tidligere. Den beholderen er som kjent plassert midt i bakken, - i svingen mellom TB 14 og TB 16.
  4. Beholderne utenfor midtblokka (TB 8 - TB 14) har et noe større volum enn resten fordi det er fler leilighter og derved fler mennesker i den blokka.
  5. Sett aldri fra deg noe form for avfall utenfor beholderne! Dersom noen setter fra seg avfall som styret senere må betale for å kjøre bort, skal regningen betales av den som har satt det fra seg. Store pappesker o.l. må kuttes opp før det kastes, eller det må leveres privat direkte til kommunens mottak, - Haraldrud Gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87.
 
Styret håper at alle blir fornøyd med det nye tiltaket for avfallshåndtering i vårt sameie.

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

 

 

 

 

<span style="font-family:" times="" new="" roman",serif;times="" roman""="">