NYTT FELLES GARASJEANLEGG

10.10.2018 10:19

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte for å drøfte og ta stilling til forslag om å rive eksisterende fellesgarasje og bygge nytt felles garasjeanlegg.

DATO: Tirsdag 23. oktober kl. 18:00

STED: Rommen Scene, Karen Platous vei 31

NB! Møt opp senest kl. 17:30 slik at møtet kan starte presist

 

Møtet vil avvikles i fellesskap med Tokerudlia og Tokerudåsen sameier. Årsaken til at det innkalles til felles årsmøte er at dette er et fellesprosjekt og det er viktig at alle får samme informasjon samtidig. Det avholdes separate avstemminger. Mer om dette nedenfor.

Styret anbefaler at du leser nøye igjennom dette heftet og viser din interesse for ditt sameie ved å møte opp på dette ekstraordinære årsmøtet.

 

Hvem kan delta på årsmøtet?

Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsrmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett, jf. Vedtektene for sameiet. Også seksjonseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg.

Styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon har rett til å være til stede i årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall.

En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall i årsmøtet gir tillatelse.

 

Er du forhindret fra å møte?

Styret anbefaler alle som ikke selv har anledning til å delta i årsrmøtet, om å gi fullmakt til en person man har tillit til. Dermed kan din stemme bli hørt. Hvem som helst kan være fullmektig. Også et styremedlem kan være fullmektig.

  

Registreringsblanketten (som du finner i heftet) leveres i utfylt stand ved inngangen.

Fullmakter skal være i original, de skal være skriftlige og signaturen skal gjentas med blokkbokstaver. Fullmakter som ikke er lesbar blir ikke godkjent.

 

NB! Alle sameiere har fått tilsendt egen e-post med ytterligere opplysninger om dette møtet.

Vennligst les den og skriv ut registreringsblankeytten på side 3 (tre)!