Infoskriv november 2015.

06.11.2015 16:59

Ekstraordinært sameiermøte

Det skal holdes et ekstraordinært sameiermøte den 23. november kl. 18:00 i klubblokalet til Stovner Idrettslag. (Låven ved Jesperudjordet.)

Formell innkalling med saksliste vil bli sendt den enkelte sameier.

 

Benker

Sameiet har fått laget nye benker/ bord som er satt ut omkring i sameiets grøntområder. Det er i alt seks stykker, hvorav tre står foran TB 2-6, to foran TB 8-14 og en foran TB 16-20. De er robuste og laget i impregnert materiale og kan stå ute hele året.

 

Fellesutgifter

Infoskrivet har dessverre lett for å inneholde en god del med negative opplysninger. Denne gang kommer det i hvert fall én positiv og hyggelig opplysning!

- Sameiet har for tiden en rimelig god økonomi. Det gjør at Styret har bestemt at det IKKE skal bli noen økning av fellesutgiftene i 2016 under forutsetning av at det ikke skjer noe helt ekstraordinært.

 

Komprimatorbil

Det har vært vanlig at sameiet har bestilt en komprimatorbil hver vår og høst for å få kjørt bort det som sameierne vil kaste. De siste par årene har det vist seg at det holder med én bil på våren. Av den grunn vil det i høst ikke bli bestilt noen komprimatorbil.

Ting man vil kaste kan man selv kjøre bort for gratis levering på Haraldrud gjenbruksstasjon i Brobekkveien 87.

 

Rydding av fellesboder

Styret har, sammen med vaktmester, organisert rydding og tømming av fellesboder i hver oppgang. (1. og 2. underetasje.) Dessverre hensettes det veldig mye som ikke skal oppbevares i disse bodene. Det har vært gamle senger, madrasser, komfyrer, kjøleskap, gamle TV og mye annet. Det er også tilfeller av at enkelte som flytter setter igjen det de ikke har mere bruk for. Alt dette gjør at sameiet må betale for å få ryddet bodene og kjørt skrotet bort. De som har oppbevart ting, som nå er kjørt bort, vil få tilsendt en faktura for arbeidet. 

NB! - I fellesbodene skal det kun oppbevares sykler og barnevogner (1. underetasje) og hage- balkongmøbler (2. underetasje). Alt som oppbevares der skal merkes med navn og/ eller seksjonsnummer.

 

Rengjøring av søppelsjakter

Det vil i nær fremtid bli utført vask, rengjøring og desinfisering av samtlige søppelsjakter i sameiet. Et firma vil komme og utføre dette arbeidet. Sjaktene vil bli spylt fra toppen og ned og slamvannet samles opp i en tankbil i garasjene. Det kan kanskje bli vanskelig med inn- og utkjøring til garasjene i noen timer mens arbeidet utføres. Arbeidet kan nok lage litt ulemper og støy, men vil forhåpentligvis bare vare en dag.

Det vil bli satt oppslag en dag eller to før arbeidet settes i gang.

Vær vennlig å ta hensyn! Ikke kast søppel i sjaktene den dagen arbeidet pågår!

 

Takarbeide

De siste dagene har det fra tid til annen stått en lastebil og en gedigen kranbil parkert i gaten mellom gjestegarasjen og TB 8-14. Dette er fordi det arbeides med å legge ny isolasjon og papp på taket. Arbeidet skal være ferdig i løpet av neste uke (uke 46).

I fjor fikk TB 2-6 "nytt tak", og planen er at det muligens kan legges nytt tak på TB 16-20 til neste år.

 

Helt til slutt vi Styret ønske alle sameiere og beboere en fortsatt fin høst!