STYREINFORMASJON JANUAR 2019

31.01.2019 10:56
 
HJELP – DU FÅR KANSKJE IKKE VARMT VANN?

Som alle er kjent med: Vi har arbeid på gang med å koble oss på varmepumpe og installere nye varmtvannsberedere i forbindelse med at vi har boret etter bergvarme. Vi har nå kommet til et stadium hvor det dessverre vil oppstå uregelmessigheter i en overgangsperiode: noen får varmt vann som ikke holder akseptabel temperatur. Dette vil vare i ytterligere ca 2 uker. Dette er altså ikke en feil på dagens anlegg som kan repareres, men et ledd i omleggingen. Vi venter på en nærmere oppdatering fra prosjektleder og vil komme tilbake med ny informasjon.

Følg med på e-posten din, og se oppslag i oppgangene!

Vi beklager alle ubehageligheter dette medfører, - men vær tålmodig, vi følger opp!

 

                      
NY DATO FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE - 13. FEBRUAR

Datoen for ekstraordinært årsmøte er endret til onsdag den 13. februar kl. 18.00.  Oppdatér datoen i din kalender!

Sted: Rommen Scene.

Innkalling kommer snart. Vi vil også annonsere en befaring av Fellesgarasjen for å se på skadene og få en objektiv informasjon fra en ekspert på betongskader. Dette vil skje før 13.2. 

Hvis noen har forslag/innspill vedr Fellesgarasjen, er vi takknemlig for å få dette i god tid før neste sameiermøte om denne saken.

 

Med vennlig hilsen

Styret