INFO FRA STYRET

06.03.2021 01:13

 

Litt informasjon fra Styret

 

1.

Dere har sikkert merket dere at i løpet av denne uka har vi hatt besøk av en rekke politibiler. Dette har skjedd i to omganger. Vi har ikke opplysninger om hva dette gjelder, men det er åpenbart en aksjon fra politiets side. Følgelig er det grunn til å se dette som et tegn på en mulig økende grad av kriminalitet hos oss – og omegnen.

Styret tar dette på største alvor. Ikke bare er politiaksjonen et varselsignal, men det gjøres oftere funn av narkotika enn tidligere. Hver gang blir dette levert til politiet. Det er to forhold styret ser som relevante strakstiltak.

For det første har styret i styremøtet 3. mars 2021 vedtatt å innhente tilbud på utstyr for kameraovervåking. En slik overvåking må selvsagt møte vilkår satt av Datatilsynet og lovgivningen knyttet til personvern.

For det annet vil styreleder avtale møte med Stovner politistasjon for å se på hvilke samarbeidsformer vi kan få til med politiet. Det gjelder både enheten for forebygging av kriminalitet, men også etterforsknings– og utrykningsenheten.

Det som imidlertid er svært viktig er innsatsen fra hver og en av dere. Hold øynene oppe, og rapporter videre til styret, - det vil si til Vivi eller meg. I mer akutte tilfeller skal dere ringe politiet.

Dette er svært viktige bidrag i bekjempelsen av et problem som vi må få slått ned fort – før det brer om seg. Ingen må «leke» politi – dere skal observere og iaktta. Det er bare politiet som har myndighet til å håndtere og ta tak i kriminell virksomhet.

Styret vil holde dere orientert om resultatene av møtet med politiet, og status for kameraovervåkingen.

 

2.

Vi har tidligere informert om isolering av rør i ariarom. Jobben ble sluttført den 4. mars av Hjalmar og Per. Vi siterer fra e-posten fra Hjalmar:

«Vi melder om at vi blir ferdig med isolering i dag (4. mars). Fakta: - før isolering, hadde vi returtemperatur ved sløyfe syd (TB 12-20) som svingte mellom 39 og 41 grader. Etter isolering er den steget til mellom 46 og 49 grader C.

Sløyfe nord (TB 2-12) var returtemp mellom 42 og 44 grader. Etter isolering er den nå mellom 49 og 51 grader C. Med en fast temperatur på 60 grader konstant, ser vi at isoleringen har virket som ønsket. Energitapet er betydelig redusert i form av mindre tap av strålevarme, pluss betydelig økning av varmtvannets returtemperatur.»

Dette viser effekten av et vedvarende vedlikeholdsarbeid, og ikke minst hvilke økonomiske gevinster som kan oppnås. Sparte strømutgifter og varmere vann til sameierne.

 

3.

Det nærmer seg årsmøte, og pandemien har ikke bare bitt seg fast, men øker – særlig i vårt område. Det er ikke realistisk å planlegge for et fysisk møte, og styret vil nå avklare raskt hvordan vi kan få avholdt årsmøte uten fysisk møte. Dette er beklagelig, og det blir forhåpentligvis lenge til neste gang vi må håndtere en slik situasjon. Med varierende signaler om vaksineringstempo og mengder vaksine, eller andre tiltak, kan vi ikke planlegge for noe annet enn alternativt møte.

 

Oslo 4. mars 2021.

for Styret

Lars Christiansen

styreleder