VIKTIG MELDING OM GARASJEHUSET!

27.01.2021 13:00

 

Vedlagte tilbud fra Consolvo AS gjelder rehabilitering av eksisterende garasjehus.

Som dere er kjent med har vi arbeidet med dette en god stund, og dette er da resultatet.

Totalkostnaden ligger ca. kr 20 – 25 millioner under det overslaget som Selvaag Prosjekt AS har opererer med. For ordens skyld presiserer vi at rehabiliteringskostnaden jo skal fordeles på tre sameier med en del hver.

Det har i denne årelange prosessen blitt diskutert i ulike sammenhenger om det var – og er – alternativer til et meget kostbart nybygg. De som hele tiden har arbeidet kun med dette alternativet har vært like aktive motstandere av en rehabiliteringsløsning.

Styret har selvsagt tatt på alvor gjentatte vedtak på årsmøtene i Tokerudtoppen Sameie der nybygg har blitt avvist, og styret fått fullmakt til å utrede rehabiliterings alternativet.

På samme tid er vi svært opptatt av å holde kontroll på kostnadene. Fellesutgiftene er for høye som de er, og med tiden tar vi sikte på å redusere disse. Da er et nybygg til en ukjent pris ikke noe godt bidrag.

Et annet alternativ er å rive bygget og beholde plassene som en åpen løsning. Dette vil også koste mye. Det stilles i dag store krav til sortering av det som skal kjøres bort, riving, bortkjøring og kasting på egnede plasser vil bli kostbart.

Samtidig må skråningen bak sikres med en mur. På toppen kommer kostnader til brøyting og løpende vedlikehold. Vi har også kontor og lager for vaktmester som må føres opp.  Vi har – for ikke å bruke for mye mer tid – ikke innhentet anbud på en slik løsning, men ønsker først å få reaksjoner fra dere knyttet til rehabiliteringsprosjektet.

Ønsker dere noen flere detaljer enn det som er vedlagt her, ligger det totale tilbudet på Vibbo.

Det er sameierne som avgjør om rehabiliteringsprosjektet skal vedtas eller ikke.

For å se et utdrag av pristilbudet, trykk på følgende link: Pristilbud fra Consolvo.docx (295595) 

For at styret skal kunne arbeide videre med forslaget, trenger vi å få vite hva dere mener. Alle sameiere i Tokerudtoppen har fått opplysninger om dette i postkassen. Kryss derfor av på svarslippen og legg den i styrets postkasse. Det finnes en i hver oppgang. Frist: 6. februar 2021.

Sameiere med annen adresse; - Si din mening på VIBBO (kontakt styret), eller skriv til vår epostadresse tokerudtoppen@styrerommet.no

 

Oslo 26. januar 2021

For styret

Lars Christiansen.