KORT OPPDATERING OM GARASJEHUSET

29.01.2021 17:00

 

Sameiet Tokerudåsen har tilsynelatende fått tilgang til tilbudet fra Consolvo om rehabiliteringen av garasjehuset. I den forbindelsen har styrelederen i Tokerudåsen sendt en e-post der han etterlyser opplysninger om bytte eller oppgradering av det elektriske anlegget og vann/ rørløsning. Siden dette kan skape usikkerhet og eventuelt virke forvirrende, vil styret få presisere følgende:

Både el og vann/ rør vil bli ivaretatt i rehabiliteringen. Med utgangspunkt i opplysninger fra vår elektriker, samt Consolvo, vil alt dette gi en økning i kostnadene som utgjør ca. 1% av totalkostnaden. Dette ligger godt innenfor mindre variasjoner i kostnadsbildet som alltid vil være der i slike prosjekter.

For øvrig gir styrelederen i Tokerudåsen uttrykk for en forbilledlig refleksjon om behovet for å huske på at man i prosjektet bruker andres penger. Omsorgen for beboerne strekker seg imidlertid ikke lenger enn at etter å ha brukt drøye kr 2,3 millioner bare i 2020 av "andres penger", men har ennå ikke besvart vårt krav om oversikt over hvor pengene har tatt veien, underbilag for pengebruken, samt kontoutskrifter fra felleskontoen (E-feltskontoen).

Det er tydelig at beboere i våre nabosameier er blitt gjort kjent med våre rehabiliteringsplaner, hvor flere har gitt uttrykk for en klar positiv holdning. Vårt mål er å få alle i de tre sameiene til å slutte seg til vårt prosjekt som er realistisk både praktisk og ikke minst økonomisk. Vi tar på alvor ansvaret det er å disponere pengene til de som eier dem, og avviser derfor kostbare og unødvendige nybygg.

 

Oslo, 29.1.2021

For styret

Lars Christiansen