Ordinært sameiermøte 2015.

03.03.2015 18:37

Til seksjonseiere i Tokerudtoppen Sameie.

 

Det vises til eierseksjonsloven § 33: "Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet".

 

Tokerudtoppen Sameie vil avholde ordinært sameiermøte

20. april 2015.

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være Styret i hende senest 5. mars 2015.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

 

Forslag sendes fortrinnsvis elektronisk til: nina.leonardsen@obos.no

 

Alternativt:

Snr 5090 Tokerudtoppen

v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS

Postboks 6668, St. Olavs plass

0128 Oslo.

 

Hilsen

Tokerudtoppen Sameie

Styret

 

Oslo, 6.2.2015.