ORDINÆRT ÅRSMØTE 2019

28.03.2019 16:53

Det vises ti eierseksjonslovens § 41 som lyder: "Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle sekssjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet."

 

Tokerudtoppen Sameie vil avholde ordinært årsmøte

7. mai 2019.

 
 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett, og hvor møtet skal avholdes.

 

Styret sendte i januar ut forhåndsvarsel om årsmøtet med frist for innlevering av forslag til 25. mars. Det har ikke innkommet noen forslag så langt. Styret gir derfor utsettelse med dette til 9. april.

Forslag som seksjonseier ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 9. april 2019.

 

For å sikre en effektiv og god behandlong av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

 

Forslagssiller anbefales å oppgi kontaktinfomasjon (mobil/ e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget.

 

Forslag sendes til styreleder i Tokerudtoppen Sameie: vollen@svpadvokatene.no eller til styret@tokerudtoppen.org eller vanlig brev som kan legges i sameiets postkasse som finnes i hver oppgang.

 

Hilsen

Tokerudtoppen Sameie

Styret

Oslo, 26. mars 2019.