OVERSIKT OVER LEVERANDØRER

29.11.2020 13:54

Styret har utarbeidet en oversikt over leverandører som Tokerudtoppen Sameie benytter seg av. 

Sameiere står selvsagt fritt til å benytte andre firmaer, men portåpner til garasjene, nøkler og feil ved ringeapparater må bestilles fra vår faste forbindelse.

Dersom en av våre samarbeidende firmaer benyttes, blir dette et kundeforhold mellom sameier og det aktuelle firmaet. Sameiet har ikke noe ansvar for eventuelle tvister som måtte oppstå i slike avtaler, eller oppfattes å gi noen garanti for kvaliteten av arbeidene som utføres.

 

Ringeapparater i leilighetene og inngangsdørene:

Assistent Partner - tlf: 481 01 100

 

Elektrisk arbeid:

Ing. Hans Becker - tlf: 22 90 11 30

 

Rørlegger:

Svvs AS - tlf: 934 67 275

 

Nøkler til utgangsdører og garasjeporter:

Låshuset - tlf: 22 47 75 75

 

Automatisk garasjeåpner:

Industriporter AS - tlf. 67 90 96 24