Sameiermøte 2014

02.05.2014 16:26

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tokerudtoppen Sameie
 

Møtedato: 28.04.2014
Møtetidspunkt: Kl: 18:00
Møtested: Tokerud skole
Til stede: 43 seksjonseiere, 12 representert ved fullmakt, totalt 55 stemmeberettigede.
Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Nina Leonardsen.
Møtet ble åpnet av Bjørn Tore Thoresen.

 

NB!

Styret har bestemt at det IKKE skal legges ut protokoller fra Sameiets årsmøter. Derfor er den nå fjernet.

 

_______________________________________________________________________________________________