SIKKERHETSVARSEL

07.11.2018 18:14

                                                                          

Som opplyst om tidligere, er BoligEnergi AS nå i gang med arbeidet for å skifte vifter på tak. Om kort tid starter boring i berggrunnen foran midtblokken.

BoligEnergi iverksetter og følger opp sikkerheten ved eget arbeid. Dere kan lese mer om sikkerhet ved kranløft ved å trykke her

Vi ber om at alle beboerne viser hensyn til anleggsarbeiderne slik at de får utført arbeidet uten forsinkelser.