EN OPPKLARING OM GARASJEHUSET

05.02.2021 16:44

 

En kort oppklarering angående rehabilitering av garasjehuset.

Det har tydeligvis blitt en del misforståelser når det gjelder prisen på dette tilbudet - så for å gjøre det klart:

Det kan opplyses at tilbudet vi nå har fått, er tilnærmet det samme som Consolvo i sin tid ga Selvaag - men som sistnevnte beregnet seg 20-25 millioner i tillegg da pris på rehabilitering ble gitt til de tre sameiene!

 

Oslo 5. februar 2021

Lars Christiansen