Styreinformasjon 15. august 2017

17.08.2017 13:37

SOMMEREN ER PÅ HELL, MEN SAMEIET LEVER!

Vi håper at alle har hatt en fin sommer og at både husene og bomiljøet har klart seg godt! Nå er vi klare for å ta fatt på nye tak til beste for sameiet.

 

ÅPENT STYREROM

Det er åpent styrerom 23. august og 18. september kl. 17:00-18:00.

Seksjonseiere kan da møte styret på styrerommet, Tokerudberget nr.10, for å ta opp saker man er opptatt av. Vi har "Åpent styrerom" én gang pr. måned.

Men husk at du når som helst kan ta kontakt med styret på vår  epostadresse, eller ringe om det haster. NB: vi tar gjerne i mot gode ideer til tiltak, eller synspunkter på ting du er opptatt av i sameiet.

Hvis du ønsker å melde inn en sak på forhånd, kan du gjøre det ved å ringe et styremedlem eller sende

en e-post til styret@tokerudtoppen.org.

 

STYREMØTE 23. AUGUST

Hvis du har en sak som du ønsker at styret skal behandle, må du ta kontakt med styret snarest.

Vi er ikke arbeidsledig, men er der for deg. Så vær ikke redd for å ta kontakt eller melde inn saker.

Førstkommende styremøte er 23. august.

 

BRANNSIKRING

Vi minner om at firmaet Norsk Brannvern vil komme på befaring hos oss og foreta en kartlegging av

brannsikkerheten og utføre enkle kontroller; teste samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukkeapparater. Dette vil skje til disse tider:

Onsdag 23. august besøkes Tokerudberget 2, 4, 6, 8 og 10 i tidsrommet kl. 17:00 - 21:00.

Torsdag 24. august besøkes Tokerudberget 12, 14, 16, 18 og 20 i tidsrommet kl. 17:00 - 21:00.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme noen av disse kveldene vil firmaet komme tilbake tirsdag 29. august, da også i tidsrommet kl. 17:00 - 21:00.

 

"VEGGEDYR"

Styret har mottatt informasjon om at én beboer har fått veggedyr i sin leilighet. Familien har engasjert et firma for å ta knekken på veggedyrene.

Vi ønsker ikke å "skremme" noen, men gjengir denne informasjonen i tilfelle du oppdager veggedyr i din bolig og må bekjempe dette.

 

Her er et lite utdrag av hva PELIAS Norsk skadedyrkontroll skriver om veggedyr:

Veggedyr er en blodsugende tege og suger blod av oss mens vi sover, dette kan gi kløende utslett. Veggedyrene bor i senger eller i nærheten av der vi sover, og er mest aktive om natten.

Veggedyrenes historie går veldig langt tilbake i tid. Sannsynligvis har det vært veggedyr så lenge det har vært mennesker og dyr på jorden. Her i Norge var veggedyrene veldig vanlige tidligere, og fantes i de fleste hjem. Faktisk var de så vanlige at folk måtte fylle ut egne veggedyrerklæringer og ha egne veggedyrkontroller når de skulle selge boliger. Heldigvis ble veggedyrene så og si utryddet fra Norge, og var i mange år et ikke-eksisterende problem.

Fra tusenårsskiftet har imidlertid veggedyrene kommet tilbake for fullt. Årsakene til dette kan være mange, men at det har klar sammenheng med økt forflytting av mennesker mellom grensene er hevet over enhver tvil. At folk generelt har mindre kunnskaper om dyrene nå enn tidligere er også en medvirkende årsak.

Veggedyrene spres helst via bagasje og innbo, og er således ofte et problem for overnattingssteder som hoteller, campinghytter og andre steder der folk overnatter for kortere eller lengre perioder.

Har man veggedyr i huset vil man lett kunne finne spor etter dem. I og med at de helst bor i og rundt sengene, vil man ofte kunne finne små svarte/mørke prikker langs madrassen eller ved sengebunn/hjørner/kanter etc. Dette er ekskrementer etter veggedyr. Det kan også hende at man gjør funn av selve dyrene. Blodflekker på lakenet kan også være spor etter veggedyr.

 

Med vennlig hilsen, for styret

Alf-Erik Vollen

Styreleder