SPØRREUNDERSØKELSE

05.03.2018 23:08

 

STADIG FLERE KJØPER EL-BIL – MEN FÅR DU LADET DEN?

El-bilsalget skyter fart og de politiske signalene tyder på at «alle» skal over på El-bil eller hybrid-bil innen få år. Boligsameiet ønsker å legge til rette for at ladning skal bli mulig for de som bor i sameiet. Dette vil ventelig også øke din leilighets markedsverdi.

Sameiet har ikke et teknisk anlegg i dag som er dimensjonert for El-billading. Styret i sameiet vil derfor innhente faglige vurderinger om hva vi trenger og planen er at vi skal legge frem en rapport på neste årsmøte for vedtak.

Styret vil undersøke:

  1. Hvilke tekniske krav vil fremtiden stille til kapasitet for El-billadning?
  2. Hvilke alternative løsninger bør sameiet legge opp til?Hvor mye effekt skal vi tilby, Hvor skal ladestasjonene være? Skal vi også ha en ordning for besøkende?
  3. Hvilke tekniske forandringer må gjøres i sameiet, eventuelt i nærliggende transformatorstasjoner.
  4. Hvordan skal kostnadene finansieres?
  5. Styret har tatt initiativ til å få et samarbeid med Tokerudlia og Tokerudåsen sameier.

Når vi nå går ut med en spørreundersøkelse, er det for å kartlegge interessen i sameiet for El-billadning de kommende årene. Uansett hva du krysser av for, binder det deg ikke. Først etter at sameiet har behandlet denne saken på neste årsmøte vil vi vite mer om kostnader og deretter komme tilbake med nærmere detaljer og ev. tilbud om å koble seg på.

 

Velg ett av disse tre alternativene, sett kryss utenfor:

  1. Jeg ønsker en ladeplass: ______

                (Dette innebærer en ladeplass med ladeboks klar til å lade)

  1. Jeg ønsker en ladeklar p-plass: ______

(Dette innebærer en ladeklar p-plass uten ladeboks, men ladeboks kan enkelt monteres senere)

  1. Jeg ønsker ikke ladning til bil de nærmeste årene: ______

 

Bolig nr. /seksjon:

 

Eiers navn:

 

Parkeringsplass nr:

 

 

Svaret sendes elektronisk til styret@tokerudtoppen.org  eller til:

Styret Tokerudtoppen Sameie

Tokerudberget 10

0986 Oslo

 

Svar snarest og innen: 7 dager etter mottak.

Oslo 5.3.2017

Mvh for styret, Alf-Erik Vollen

 

PS. Klikk her for en kopi av dette dokument..