Strøm til El-biler i Sameiet

29.08.2014 10:25

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE STRØM TIL EL-BILER OG MOTORVARMERE.

Styret vedtok før ferien å rydde opp i alle stikkontakter for motorvarmere som er montert i garasjene under blokkene.

Tidligere betalte alle som hadde en stikkontakt på sin garasjeplass for strømmen som ble brukt. Forbruket gikk på en felles måler og ble fordelt på antall stikkontakter, - om bilen på plassen brukte strøm eller ikke.

Styret bestemte for lenge siden at forbruket av strøm i garasjene skulle belastes fellesutgiftene. Det ble for mye arbeid å skrive giroer til alle og administrere innbetalingene. Noen betalte og andre ikke.

På grunn av at det har kommet nye forskrifter for strøm til El-biler har det tatt litt tid for å finne en godkjent løsning som kan monteres for El-bilene som er i sameiet i dag.
 

Alle som skal benytte strøm i garasjen må montere låsbar bryter med stikkontakt og strømmåler for egen regning!
 

  • Omkostninger rundt montasjen av stikkontakt og måler bekostes av den enkelte sameier/ beboer.

  • Strømforbruket blir avlest av styret og fakturert via Obos.

  • Alle som ønsker stikkontakt og måler for El-bil må sende en søknad til styret for registrering. Det skal sjekkes om det er nok strøm til kontakten.

  • Én "åpen" kontakt beholdes for støvsuging og annet vedlikehold. (Vaktmester)

 

Er det noe som er uklart, - ta kontakt med Styret.