Takk for tilliten!

19.05.2017 13:18

På vegne av styret som ble valgt på sameiermøtet 25. april vil jeg takke for tilliten.

Styret har konstituert seg og fordelt arbeidsoppgaver. Vi har startet arbeidet med å følge opp oppgaver som i dag står som ikke avsluttet. Vi vil lage prioriteringslister og vi vil ha fokus på økonomien.

 

Slik jeg ser det bør styret ha fokus på disse områdene:

  1. Det skal være trygt å bo i Tokerudtoppen sameie
  2. Det skal være hyggelig å bo her.
  3. Alle nye beboere skal tas godt imot.
  4. Styret skal gi ut relevant informasjon til både seksjonseiere og til leietakere
  5. Boligmassen skal holdes godt vedlike.
  6. Styret skal arbeide for at vi når våre mål innenfor budsjettrammene.

 

Dette er gode forsetter. Men det er ikke noe man bare kan «vedta». Derfor er det viktig at alle i sameiet bidrar hver på sin måte til at vi når disse fellesmålene.

Det har nettopp vært dugnad og store som små viste god innsats. Dugnad er en god måte å bli kjent med naboene på samtidig som vi sparer sameiet for mye penger som ellers vil gå til å kjøpe tjenester.

Et godt styre må ha et godt og åpent forhold til alle eierne, - og til leietakere.

Det er derfor viktig at dere kontakter styret med innspill, enten det er forslag til tiltak, bekymringsmeldinger eller kritikk.

 

Dere når styret på følgende adresse:  styret@tokerudtoppen.org

 

Oslo 16. mai 2017.

 

Med vennlig hilsen

for styret

Alf-Erik Vollen

Styreleder

Tlf 900 44 079