TILSTAND - VANNRØR

21.05.2021 20:46

 

Vi har tidligere informert om behovet for å få en gjennomgang av tilstanden for vannrørene i sameiet. Stadige nye saker om vannlekkasjer har også aktualisert denne problemstillingen.

Styret engasjerte et firma med lang erfaring innenfor dette feltet, og det ble foretatt en grundig inspeksjon av rørene der videofilming også ble benyttet.

 

Vi har fått en muntlig rapport fra firmaet. Det er med stor glede (og lettelse) vi kan meddele at alle typer rør er i god stand, og det er ikke nødvendig med tiltak av noen art fra sameiets side. Vi får rapporten i skriftlig form, og er tilgjengelig ved henvendelse til styret dersom noen vil gå igjennom den. Styret så for seg et omfattende og kostbart arbeide med rørfornying, men det slipper vi altså å gjennomføre.

 

Vi sparer penger på dette, og vi kan huke av for utført i vedlikeholdsplanen vår. Dette betyr også at dersom det oppstår vannskader er ikke dette forårsaket av mangler ved felles vannrør, men feilen ligger lokalt hos den enkelte seksjonseier.

 

Igjen må vi minne om vedlikeholdsplikten på dette området. Eksempelvis skal sluk på terrasser renses regelmessig.

Ved reparasjoner eller utskiftninger knyttet til vann – bruk autorisert firma til slike arbeider!

 

20. mai 2021

For styret

Lars Christiansen