VALG AV NYTT STYRE

24.03.2018 20:08

Hvem vil du ha som forvalter av din boligformue og ditt bomiljø? Valget skjer på årsmøtet i sameiet 24. April. Du vil få innkalling i god tid. Hvis du ønsker å fremme forslag til valg av styret til årsmøtet, kan du sende ditt forslag til valgkomiteen. Valgkomiteens forslag vil bli trykket i innkallingen til årsmøtet.
Nedenfor finner du navnene til de som nå sitter i styret og hvem som er på valg i år. Du kan fremme forslag på hvem som helst til neste styre, eventuelt kan du stemme for gjenvalg av en eller flere av de aktuelle kandidater.

 

VERV NAVN VALGPERIODE PÅ VALG I 201?
STYRELEDER Alf-Erik Vollen 2017-2018 JA
Styremedlem Vivi Saghaug 2017-2018 JA
Styremedlem Terje Benjmin 2017-2018 JA
Styremedlem Irene Østby 2017-2018 JA
Styremedlem Aslam Abbas 2017-2019 (OBS!) NEI - (Ikke før i 2019)
Varamedlem Eva S. Larsen 2017-2018 JA
Varamedlem Bjørn Tore Thoresen 2017-2018 JA
       
VALGKOMITÉ Noreddine Fellah 2017-2018 JA
  Bjørn Tore Thoresen 2017-2018 JA

 

Forslag sendes til valgkomiteen ved: Noreddine Fellah;  lafel@online.no eller til: Bjørn Tore Thoresen; thorbtt41@gmail.com
Dersom du ønsker, kan du også (eller eventuelt) fremme ditt eget forslag til styrevalg direkte og du kan be om at det tas med i innkallingen. Da sender du til: styret@tokerudtoppen.org
I begge tilfeller kan du eventuelt legge forslaget i postkassen til styret. Ditt forslag må i alle fall være mottatt innen 5. april.
Det er også tillatt for seksjonseierne å fremsette forslag til styrevalget i selve årsmøtet (såkalt «benkeforslag»). Det bør ikke være «tilfeldig» hvem du velger til å ta vare på din boligformue og til å forvalte ditt bomiljø. Derfor kan det være fornuftig at man fremmer sitt forslag tidlig slik at andre får anledning til å tenke på forslaget før man møter på årsmøtet.
Dersom dere ikke har levert innstilling innen fristen, vil det fremgå av innkallingen. Dersom det foreligger forslag fra andre til valg av nytt styre, kan det være at slikt forslag også fremkommer av innkallingen.
 

Med vennlig hilsen, for styret

Alf-Erik Vollen