VIKTIG MELDING!

23.02.2020 17:18

 

FELLESGARASJEN I 2. ETASJE STENGES!

I anledning arbeidet med å forberede rehabilitering av fellesgarasjen på Tokerudberget er det avdekket store skader i bærende fundamenter. Skadene er så store at garasjestyrets leder (Interimsstyret) har bestemt at 2. etasje skal stenges. Deler av gjestegarasjen stenges også. Stengningen inntrer med øyeblikkelig virkning! Avgjørelsen er gjort i samråd med styreleder i Tokerudtoppen og Tokerudåsen og på entydig anbefaling fra Norconsult og Selvaag Prosjekt.

                                       

 

HVA BETYR DETTE FOR DE SOM PARKERER?

Inntil videre kan de som parkerer i 1. etg fortsette med det. Deler av gjestegarasjen er åpen. Her opphører betalingsplikten inntil videre.

Alle biler må ut av 2. etasje. De som ikke flytter sine biler, gjør dette på egen risiko. Bilene kan bli tauet bort på eiers regning.

Alle som nå mister parkeringsplass i fellesgarasjen må skaffe seg egen parkeringsløsning. Vi har forhørt oss med Oslo kommune om tillatelse til å parkere i gata, men det gis det ikke tillatelse til.

De sameiene som fakturerer for parkering som nå mistes, stanser fakturering av disse plassene.

Det jobbes fortløpende med å finne egnet sted for å anlegge et midlertidig parkeringsfelt. Det vil ta noe tid før dette er på plass.

 

HVA SKJER VIDERE MED GARASJEN?

Arbeidet for å rehabilitere var godt i gang med innhenting av anbud. På grunn av ny kunnskap må det gjøres nye vurderinger om det er trygt og økonomisk forsvarlig å rehabilitere, eller om de skader som nå er avdekket medfører at garasjen må rives og ny bygges. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når slik informasjon er innhentet fra teknisk hold.

Stengningen må forventes å bli langvarig, kanskje helt til garasjen er rehabilitert eller ny er bygget.

 

Oslo 21. februar 2020

 

Christian Engelstad (sign)

Interimsstyrets/Garasjestyrets leder