INFO OM VEDLIKEHOLD

08.02.2021 14:04

 

Vi har som dere vet løpende vedlikeholdsoppgaver. Legger ut to brev i den forbindelse fordi dette er to saker som berører hver enkelt av dere i hverdagen.

I den forbindelse kan vi opplyse om at prisen på materialene til etterisoleringen av hovedrør, der vi som kjent har «fyrt for kråka» i flere år, blir 50 % rimeligere etter at vaktmestervikar Hjalmar har sett på alternative leverandører av materiell. I tillegg vil han også utføre selve jobben, slik at det heller ikke vil bli tillagt noen monteringskostnader.

 

1. E-post sendt til AF-Gruppen

OPPFØLGING SERVICE TOKERUDTOPPEN SAMEIE

Tokerudtoppen Sameie har en løpende serviceavtale med AF Gruppen som er en videreføring av avtalen vi hadde med Boligenergi. Denne ordningen kom i stand i forbindelse med avtalen om utskifting av varmtvannsberedere.

Vi har i flere perioder hatt problemer med tilførsel av varmt vann til enkelte beboere. Vår rørlegger, sammen med vaktmester, fant til slutt feilen. Den besto i en delvis ødelagt temperaturføler som var galt innstilt. Avviket var 20 grader. Grunnen til at føleren var blitt slik er uklart, men det kan tyde på at den var slått på med en gummihammer. Spørsmålet vi har faller i to deler: Har dere gjennomført noe ettersyn i henhold til service avtalen – og i så fall kan en av deres ansatte ha beskadiget føleren?

Uansett er vi ikke spesielt glade for at et problem som dette dukker opp. Heldigvis førte ikke dette til at det strømmet varmtvann inn til beboere 20 grader høyere en lovlig maks varme.

 

Oslo 8. februar 2021

For styret i Tokerudtoppen Sameie

Vivi Saghaug

Nestleder

                                                                 

                                                             ______________________________________________

 

 

2. E-post sendt til CONSERVO MILJØ DA

SØPPELNEDKAST

Vi viser til telefonsamtale vedrørende stopp i ett av våre søppelnedkast. Som nevnt førte kulde til at det ble tett i nedkastet, og det tok en del tid og arbeid før vår vaktmester fikk rettet opp feilen.

Spørsmålet er om dette kan skyldes en konstruksjonsfeil i forbindelse med lave temperaturer. Vi ønsker en vurdering av dette, samtidig som vi med den kunnskap vi har per i dag, formelt må rette en reklamasjon til Conservo.

Vi ber om en rask gjennomgang av det aktuelle nedkastet, og anmoder samtidig om at det foretas en sjekk av de øvrige også.

 

Oslo 8. februar 2021

For styret i Tokerudtoppen Sameie

Vivi Saghaug

Nestleder