Parkering

Sameiet har andel (en tredel) i Garasjhuset på motsatt side av blokkene. Beboere i Tokerudtoppen Sameie har egne parkeringsplasser under blokkene,

 

Av- og pålessing

Det er ikke tillatt for noen å stå parkert på sameiets eiendom utenom for kort av- og pålessing, - og det skal være synlig aktivitet ved bilen.

Ved bruk av håndverkere til oppussing eller andre tjeneser er av- og pålessing av utstyr tillatt så lenge det er aktivitet ved bilen.

Sameiets gule parkeringslapper skal kun brukes av sameiets tilkalte håndverkere.