Styret

På sameiermøte  i juni 2022 ble det valgt nytt styre som har følgende sammensetning:

 

Styreverv Navn   Adresse Telefon
Valgperiode
 
Styreleder David Artaud TB 4 476 02 643
2022 - 2024
 
Styremedlem Aslam Abbas   TB 2 908 23 046
2021 - 2023
 
Styremedlem Vivi Saghaug TB 6 474 01 070
2022 - 2024
 
Styremedlem May Britt Pettersen TB 4 906 04 019
2021 - 2023
 
Styremedlem Liv Håkonsen TB 4 995 94 972
2022 - 2024
 
Varamedlem Per Behrens Jørgensen TB 2 928 64 418
2022 - 2023
 
Varamedlem Irene Østby TB 14 934 93 485
2022 - 2023
 

 

Har du noe du vil meddele styret må det gjøres skriftlig pr. e-post, eller pr. brev.

Saken vil så bli tatt opp på det påfølgende styremøte. (E-postadresse under "Kontakt" til venstre på denne siden!)

 

Styret har egen postkasse i hver oppgang.