Styret

På heldigitalt sameiermøte  i tiden 18. juni til 23. juni 2021 ble det valgt nytt styre som har følgende sammensetning:

 

  Verv   Navn   Adresse  Mobil nr.  Valgperiode

Styreleder

 
Lars Christiansen
 

 

984 43 909 
 
2020-2022
Nestleder
Vivi Saghaug
 
Tokerudberget    6 474 01 070 2020-2022
Styremedlem
Aslam Abbas

 
Tokerudberget    2 908 23 046 2021-2023
Styremedlem
May Britt Pettersen
 
Tokerudberget   4    906 04 019 2021-2023
 
 
     
Varamedlem
Per Behrens Jørgensen
 
Tokerudberget   2 928 64 418 2021-2022

 
     

 

Har du noe du vil meddele styret må det gjøres skriftlig pr. e-post, eller pr. brev.

Saken vil så bli tatt opp på det påfølgende styremøte. (E-postadresse under "Kontakt" til venstre på denne siden!)

 

Styret har egen postkasse i hver oppgang.