Styret

På siste ordinære sameiermøte den 7. mail 2019 ble det valgt nytt styre som har fått følgende sammensetning:

 

  Verv   Navn   Adresse  Mobil nr.  Valgperiode

Styreleder

Alf Erik Vollen
 vollen@tokerudtoppen.org

 

900 44 079  
 
2018-2020
Nestleder Vivi Saghaug
vivi.saghaug@tokerudtoppen.org
Tokerudberget    6 474 01 070 2018-2020
Styremedlem Terje Benjamin
terje.benjamin@tokerudtoppen.org
Tokerudberget    18 951 15 078 2019-2021
Styremedlem David Artaud
david.artaud@tokerudtoppen.org
Tokerudberget    4       476 02 643 2018-2020
Styremedlem Aslam Abbas
 aslam.abbas@tokerudtoppen.org 
Tokerudberget     2 908 23 046 2019-2021
Varamedlem Eva S. Larsen
eva.larsen@tokerudtoppen.org
Tokerudberget     6 936 95 366   2019-2020
Varamedlem May Britt Pettersen
maybritt.pettersen@tokerutoppen.org
Tokerudberget     4 906 04 079 2019-2020

 

Har du noe du vil meddele styret må det gjøres skriftlig pr. e-post, eller pr. brev.

Saken vil så bli tatt opp på det påfølgende styremøte. (E-postadresse under "Kontakt" til venstre på denne siden!)

 

Styret har egen postkasse i hver oppgang.