Styret

På siste ordinære sameiermøte den 18. juni 2020 ble det valgt nytt styre som har følgende sammensetning:

 

  Verv   Navn   Adresse  Mobil nr.  Valgperiode

Styreleder

 Lars Christiansen
 

 

984 43 909 
 
2020-2022
Nestleder Vivi Saghaug
 
Tokerudberget    6 474 01 070 2020-2022
Styremedlem
 
     
Styremedlem Tone Wang
 
Tokerudberget    12      482 12 303 2020-2022
Styremedlem Aslam Abbas

 
Tokerudberget     2 908 23 046 2019-2021
Varamedlem May Britt Pettersen
 
Tokerudberget     4 906 04 079  2020-2021
Varamedlem Eva Solem Larsen
 
Tokerudberget     6 936 95 366 2020-2021

 

Har du noe du vil meddele styret må det gjøres skriftlig pr. e-post, eller pr. brev.

Saken vil så bli tatt opp på det påfølgende styremøte. (E-postadresse under "Kontakt" til venstre på denne siden!)

 

Styret har egen postkasse i hver oppgang.