Vaktmester

Sameiets vaktmester gjennom 13 år, Hans Lyngstadås, har sluttet med virkning fra 1. september 2018.

I tiden fremover, og inntil styret får ansatt ny vaktmester, vil Hjalmar Jacobsen vikariere i den stillingen i vårt sameie.

Han treffes på mobilt nr. 970 42 901 i vanlig arbeidstid (mandag-fredag kl. 8:00 - 16:00),

- eller på e-post: vaktmester@tokerudtoppen.org