Vaktmester

 

Sameiet har nå ansatt egen vaktmester. Han heter Per Morten Bjarnøy og har mobilt nr. 970 42 901

Arbeidstid hverdager fra kl 07:00 - 16:00.

Vi ønsker Per Morten hjertelig vekommen til vårt sameie.

 

Sameiet har etter tilbud fra flere vaktmesterfirmaer engasjert ISS til å forestå vaktmestertjenesten fra 15. juli d.å. og i en prøveperiode som varer frem til 30. april 2020.

ISS er en stor og anerkjent leverandør av tjenester til eiendomsbransjen. 

Vi har inngått en prøveavtale for å se hvordan dette kan tjene sameiet gjennom både sommer- og vintersesongen frem til våren 2020.

ISS har selv presentert sin driftsmodell og sin vaktmester: klikk her.

Vil du vite mer om ISS, kan du gå til:

https://www.no.issworld.com/forretningsomraader/Iss-eiendom

Dersom det er spørsmål fra seksjonseierne vedrørende vaktmesterdriften, skal disse stilles til styret, ikke til ISS.Les mer: https://www.tokerudtoppen.org/news/ny-vaktmestertjeneste/

Sameiet har etter tilbud fra flere vaktmesterfirmaer engasjert ISS til å forestå vaktmestertjenesten fra 15. juli d.å. og i en prøveperiode som varer frem til 30. april 2020.

ISS er en stor og anerkjent leverandør av tjenester til eiendomsbransjen. 

Vi har inngått en prøveavtale for å se hvordan dette kan tjene sameiet gjennom både sommer- og vintersesongen frem til våren 2020.

ISS har selv presentert sin driftsmodell og sin vaktmester: klikk her.

Vil du vite mer om ISS, kan du gå til:

https://www.no.issworld.com/forretningsomraader/Iss-eiendom

Dersom det er spørsmål fra seksjonseierne vedrørende vaktmesterdriften, skal disse stilles til styret, ikke til ISS.Les mer: https://www.tokerudtoppen.org/news/ny-vaktmestertjeneste/

Sameiet har etter tilbud fra flere vaktmesterfirmaer engasjert ISS til å forestå vaktmestertjenesten fra 15. juli d.å. og i en prøveperiode som varer frem til 30. april 2020.

ISS er en stor og anerkjent leverandør av tjenester til eiendomsbransjen. 

Vi har inngått en prøveavtale for å se hvordan dette kan tjene sameiet gjennom både sommer- og vintersesongen frem til våren 2020.

ISS har selv presentert sin driftsmodell og sin vaktmester: klikk her.

Vil du vite mer om ISS, kan du gå til:

https://www.no.issworld.com/forretningsomraader/Iss-eiendom

Dersom det er spørsmål fra seksjonseierne vedrørende vaktmesterdriften, skal disse stilles til styret, ikke til ISS.Les mer: https://www.tokerudtoppen.org/news/ny-vaktmestertjeneste/