Vaktmester

 

Sameiet har for tiden ingen egen vaktmester. Inntill en ny blir ansatt vil Hjalmar Jacobsen, sammen med Per B. Jørgensen, hjelpe til med de gjøremålene som må gjøres og er helt nødvendige. Hjalmar vil arbeide på litt forskjellige dager og til forskjellige tider på dagen, men vil som regel være å treffe på mobil nr. 970 42 901 hverdager mellom kl 07:00 og 16:00.

Vi håper å ha en ny vaktmester fast ansatt i løpet av sommeren/ høsten 2021.

 

Sameiet har etter tilbud fra flere vaktmesterfirmaer engasjert ISS til å forestå vaktmestertjenesten fra 15. juli d.å. og i en prøveperiode som varer frem til 30. april 2020.

ISS er en stor og anerkjent leverandør av tjenester til eiendomsbransjen. 

Vi har inngått en prøveavtale for å se hvordan dette kan tjene sameiet gjennom både sommer- og vintersesongen frem til våren 2020.

ISS har selv presentert sin driftsmodell og sin vaktmester: klikk her.

Vil du vite mer om ISS, kan du gå til:

https://www.no.issworld.com/forretningsomraader/Iss-eiendom

Dersom det er spørsmål fra seksjonseierne vedrørende vaktmesterdriften, skal disse stilles til styret, ikke til ISS.Les mer: https://www.tokerudtoppen.org/news/ny-vaktmestertjeneste/

Sameiet har etter tilbud fra flere vaktmesterfirmaer engasjert ISS til å forestå vaktmestertjenesten fra 15. juli d.å. og i en prøveperiode som varer frem til 30. april 2020.

ISS er en stor og anerkjent leverandør av tjenester til eiendomsbransjen. 

Vi har inngått en prøveavtale for å se hvordan dette kan tjene sameiet gjennom både sommer- og vintersesongen frem til våren 2020.

ISS har selv presentert sin driftsmodell og sin vaktmester: klikk her.

Vil du vite mer om ISS, kan du gå til:

https://www.no.issworld.com/forretningsomraader/Iss-eiendom

Dersom det er spørsmål fra seksjonseierne vedrørende vaktmesterdriften, skal disse stilles til styret, ikke til ISS.Les mer: https://www.tokerudtoppen.org/news/ny-vaktmestertjeneste/

Sameiet har etter tilbud fra flere vaktmesterfirmaer engasjert ISS til å forestå vaktmestertjenesten fra 15. juli d.å. og i en prøveperiode som varer frem til 30. april 2020.

ISS er en stor og anerkjent leverandør av tjenester til eiendomsbransjen. 

Vi har inngått en prøveavtale for å se hvordan dette kan tjene sameiet gjennom både sommer- og vintersesongen frem til våren 2020.

ISS har selv presentert sin driftsmodell og sin vaktmester: klikk her.

Vil du vite mer om ISS, kan du gå til:

https://www.no.issworld.com/forretningsomraader/Iss-eiendom

Dersom det er spørsmål fra seksjonseierne vedrørende vaktmesterdriften, skal disse stilles til styret, ikke til ISS.Les mer: https://www.tokerudtoppen.org/news/ny-vaktmestertjeneste/